"Najkrajšia múdrosť je milovať Boha." Sir 1:14

 

      V malej dedinke Vlkas s počtom obyvateľov okolo 300 začal Boh konať úžasné veci. Ako 10-11 ročné decká sme zatúžili oživiť naše sväté omše u nás v kostole. Samozrejme ako to býva, začiatky vôbec neboli ľahké. Začínali sme na starom orgáne, ktorý ledva šiel, ale postupom času nás náš Otecko začal formovať. Začal nám posielať ľudí, ktorí nám pomáhali, učili nás hudbe a pomáhali nám kráčať po správnej ceste. Trojčlenná skupinka sa začala rozrastať a začali sme spestrovať každú svätú omšu.

 

      Z čoho sa skladá dúha? Každý vie, že zo spektra úplne odlišných farieb, ktoré však spolu dokonale ladia. A tak je to aj s nami. Nenájdete u nás čo i len podobne zafarbený hlas, ale keď sa spojíme, vytvoríme krásnu harmóniu, ktorou sa dotýkame nebies. Momentálne je z nás spevokol, ktorí netvoria už tie 10-11 ročné deti, ale 9 mladí ľudia, ktorí majú v srdci veľkú túžbu chváliť Boha hudbou. Ako ,,dúhaci" musíme byť veľmi pestrí a v našom kruhu nájdete klávesy, akustickú gitaru, basovú gitaru, flautu, saxofón, cajon a samozrejme niekoľko úplne odlišných zafarbených hlasov. Dovolíme si tvrdiť, že nie sme obyčajní. A máme na to aj dôvod. My nie sme len spevokol, ale ako priatelia - nie len zo spevokolu - tvoríme aj spoločentvo. Stretávame sa každý deň na modlitbe svätého Ruženca, často si robíme filmové večery a hrávame po večeroch spoločenské hry, zabávame sa, popri tom si spievame a hráme na hudobných nástrojoch a to všetko s Pánom v srdci.

 

Ak sa chceš k nám pridať, zahoď všetky predsudky - ,,Veď Boh nám nedal ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy." 2 Tim 1:7

© 2015 - Tomáš Čičman

počítadlo.abz.cz