Podujatia, v ktorých sa Dorothea angažovala v rokoch 2011 -2013:

 

  • Spevokol nahral v poradí už 3. CD s názvom „Z lásky“. (leto 2011)
  • Spievali sme na mládežníckych sv. omšiach, ktoré bývali piatky
  • Spievali sme na sobášoch nielen v našej farnosti, ale aj v iných ( Nitra, Mojzesovo, D. Ohaj, Radava)
  • 23.12. 2012 sme sa stretli ako spoločenstvo mladých na fare a spolu s pátrami sme prežili „Štedrú večeru“
  • Letný tábor pre mladých v Látkach pod vedením p. Mateja, ktorý sa konal v auguste 2012
  • S pátrom Česlavom aj s pátrom Matejom sme viedli tzv. „Chválový večer“, ktorý sme pravidelne každý mesiac obnovovali. Modlili sme sa a spievali s mladými pri Eucharistickom Ježišovi
  • Na Turíce sme zaviedli tzv. „Ohňové chvály“
  • Spievali sme na birmovke 1.6. 2013, na 1.sv. prijímaní 5.5.2013
  • S Pátrom Česlavom sme chodili do DSS v Mani, kde páter slúžil sv. omše a my sme spievali. ( každé dva mesiace 2012-2013)
  • 29.12.2013 sme sa zúčastnili Vianočného benefičného koncertu v Zlatých Moravciach

© 2015 - Tomáš Čičman

počítadlo.abz.cz