A kde sa môžeme stretnúť?

  • Spievame na každej svätej omši cez týždeň, vrátane pracovných dní a nedieľ;
  • Spolu s našimi duchovnými kňazmi vedieme adorácie raz do týždňa v našom kostole;
  • Dňa 1.9.2013 svetlo sveta uzrelo naše prvé CD s názvom ON SILU DÁ, ktoré dostalo požehnanie a dúfame, že prináša mnoho lásky a radosti;
  • Spievali sme na omšiach aj mimo našej dediny, ako napr. Veľké Lovce, Veľká Maňa, Kmeťovo, ... ;
  • Prijali sme pozvanie aj do DSS Kamilka v Mani, kde sme pocítili od všetkých veľkú lásku;
  • Spájame sa kôli rôznych akciám aj s inými spevokolmi, napr. Dorothea Maňa, Michal nad Žitavou a Kmeťovo – V Jeho mene, ... ;
  • Spestrujeme mnohým manželským párom ich veľký deň;
  • Každý deň sa modlíme sv. Ruženec;
  • Usporadúvame rôzne výlety, napr. Festival Lumen (Trnava), On je živý (Nitra), Zbory (Bošany), Obnovenia v Chrenovci, Tábor (Látky);

© 2015 - Tomáš Čičman

počítadlo.abz.cz