Farský kostol vo Veľkej Mani, bol postavený v rokoch 1743-1747, v neskoro-barokovom slohu grófom Jozefom Kollerom, prístavbu dal postaviť gróf Ján Malonyay. Kostol je postavený na starom slovanskom hradišti z 9.storočia. Základný materiál je z bývalého paulínskeho kláštora. Okolo kostola bol cintorín. V Barsvármegye str. 57 sa hovorí, že v roku 1762 bol kostol obnovený. Svätyňa bola predlžovaná v rokoch 1835-1837. V období pôsobenia vdp. farára Jána Kováča bola urobená celková vnútorná úprava kostola. Posvätený (konsekrovaný) bol 26. septembra 1762 vesprémskym biskupom Ignácom Kollerom. Zasvätený je Sedembolestnej Panne Márii. V kostole sa nachádzajú tri oltáre. Hlavný oltár je neskoroklasicistický z polovice 19. storočia, nad ním sa nachádza obraz Sedembolestnej Panny Márie od Františka Szoldaticsa z roku 1848. Bočný oltár Panny Márie nachádzajúci sa v pravo, je barokový a dal ho zhotoviť niekdajší veľkomáňanský gróf a biskup vesprémsky Ignác Koller. V strede tohto oltára sa nachádza oválny ranorenesančný obraz Madony, nazývaný tiež obraz Panny Márie Indiánskej. Originál tohto obrazu sa nachádza v akademickom kostole kolégia jezuitského vo Viedni. Tento pôvodný obraz pochádza z Južne Ameriky z Peru. V ľavo sa nachádza oltár sv. Jozefa. Medzi dvoma bočnými oltármi je vchod do krypty, kde je pochovaný barón Ján Malonyay (zabalzamovaný barón má na prsiach zlatý kľúč a na nohách strieborné ostrohy) a syn posledného majiteľa veľkomáňanského panstva Gejzu Foldváriho. Kostol má na veži hodiny a tri zvony. Od roku 1963 je kostol v zozname štátom chránených kultúrnych pamiatok ako ojedinelá barokovo-klasicistická cirkevná pamiatka. Farnosť bola zriadená v roku 1748 rozdelením farnosti Fíš (dnešná Trávnica). Do farnosti patria filiálky: Vlkas a Malá Maňa.

 

Filiálny kostol vo Vlkase, pôvodne barokový kostol, bol postavený miestnym zemanom Jánom Botlíkom. Posvätený bol 24. júna 1722 na sviatok sv. Jána Krstiteľa. Začiatkom 19. storočia bol kostol prestavaný v klasicistickom štýle.

 

Farská kaplnka v Malej Mani je zasvätená Panne Márii Lurdskej. Začala sa stavať počas 2. svetovej vojny. Dokončená bola v roku 1946 a je bez veže. Má jednoloďový priestor s polygonálne ukončeným presbytériom a oblúkové okná.

 

 

© 2015 - Tomáš Čičman

počítadlo.abz.cz